ประกันภัย


ประกันภัยไวรัสโคโรน่า

• ประกันภัยไวรัสโคโรน่า เบี้ยเริ่มต้น 150/ปี
• ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท
• ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 1,000,000 บาท
โดย ทิพยประกันภัย

Image

ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล

• เบี้ยประกันเพียง 100 บาท/ปี
• คุ้มครองสูงสุด 100,00 บาท
โดย ทิพยประกันภัย

Image

พ.ร.บ.รถยนต์ส่วบุคคล

• พ.ร.บ.รถยนต์ส่วนบุคคล 650/ปี
• รับกรมธรรม์เลย
โดย ทิพยประกันภัย

Image

เวลธ์ติ สินเชื่อดีๆ

ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการเงินให้กับผู้ด้อยโอกาส และช่วยทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินของทุกคนง่ายขึ้น

ดาวน์โหลด คลิก !
Image