เกี่ยวกับเรา

WEALTHI

          คือ ผู้ให้บริการทางการเงินที่ให้สินเชื่อบุคคลกับกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางการเงิน (UNDERSERVED) โดยนำข้อมูลทางเลือก (ALTERNATIVE DATA) มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลดั้งเดิมเพื่ออนุมัติสินเชื่อ
          โดยแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ ได้ถูกจุดประกายมาจากข้อมูลของผลสำรวจจากธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่ามีคนไทยประมาณ 14 ล้านคนที่ลงทะเบียนในโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นจำนวน 20% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศไทย จนนำมาสู่การก่อตั้ง WEALTHI ขึ้นในที่สุด

          นอกจากนั้น การทำงานของ WEALTHI ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDG) โดยเฉพาะเป้าหมายปราศจากความยากจนและเป้าหมายการลดความไม่เท่าเทียม

          ในเดือนมิถุนายน 2560 WEALTHI ได้เริ่มพัฒนาระบบการให้คะแนนเครดิต สามารถใช้ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการความสะดวกและลดความยุ่งยากในการสมัครขอสินเชื่อได้เลย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมายในกระบวนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยบริษัทได้รับใบอนุญาตแก้ปัญหาสินเชื่อรายย่อย หรือ พิโกไฟแนนซ์ ถูกต้องจากกระทรวงการคลังในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีส่วนเป็นอย่างมากในการทำให้ WEALTHI ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ และเริ่มอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา

ทีมงานของเรา

Image

ธวัชชัย อิงบุญมีสกุล
Founder, CEO

Image

ชาญ จันทร์วุฒิศิลป์ศิลป์
Co-Founder,CTO

Image

กิตติศักดิ์ วังวรัญญู
Co-Founder, CMO

Image

รัชนีวรรณ แตงเนียม
Company Secretary

Image

ญาณพัทธ์ พิจารณา
IT Support

Image

ชนก บู่หาด
Head of CS

Image

กนิษฐา หมัดรอด
Customer Service

Image

พิมผกา ดีสุทธิ์
Customer Service

Image

ศิริมา ศรีสุวรรณ
Customer Service

Image

สุกานต์ วิชัยผิน
General Admin

Image

สิทธิโชค โสคำภา
Financial Analyst

Image

สุพัตรา จันทร์สีทอง
Financial Analyst