นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจีงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

ความปลอดภัยของข้อมูล

เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับเดียวกับธนาคารและสายการบินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เราได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดของให้บริการมาตรฐานเดียวกับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารและสายการบิน

เราทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

การ Login โดย Facebook และการใช้ข้อมูล

เราอำนวยความสะดวกให้กับคุณในการเข้าสู่ระบบ โดยคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่านการใช้ Facebook ในการเข้าสู่ระบบดังกล่าว เราจะขอเข้าถึงข้อมูลของคุณเพียง 2 อย่าง
1. Email
– ใช้อย่างไร: ระบบเก็บข้อมูลอีเมล์ของคุณลงบนฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ
– ใช้เพื่ออะไร: ใช้ในการติดต่อลูกค้าในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยเราจะส่งอีเมล์ออกจาก support@wealthi.co เท่านั้น
– ลบข้อมูลได้อย่างไร: คุณสามารถเข้าถึงหน้าการลบข้อมูลได้ผ่านการกดปุ่ม “ดูสถานะ” และเลื่อนไปยังหน้าจอปุ่มลบข้อมูล หลังจากนั้นใส่ชื่อ-นามสกุล เพื่อลบข้อมูล หรือสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลมายังไลน์ไอดี @wealthi

2. Public Profile
– ใช้อย่างไร: ระบบเก็บข้อมูล Public Profile หรือโปรไฟล์สาธารณะ ของลูกค้าลงบนฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงตัวตน
– ใช้เพื่ออะไร: ใช้ในการอ้างอิงตัวตนของคุณ เพื่อให้เราสามารถทราบได้ว่าลูกค้ามีตัวตันที่แท้จริง
– ลบข้อมูลได้อย่างไร: คุณสามารถเข้าถึงหน้าการลบข้อมูลได้ผ่านการกดปุ่ม “ดูสถานะ” และเลื่อนไปยังหน้าจอปุ่มลบข้อมูล หลังจากนั้นใส่ชื่อ-นามสกุล เพื่อลบข้อมูล หรือสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลมายังไลน์ไอดี @wealthi

นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ทำการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเพื่อขอข้อมูลของลูกค้า

หากลูกค้าพบว่าการชำระเงินมีข้อผิดพลาด ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มในการเรียกขอคืนเงิน โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และแสดงเอกสารที่เจ้าหน้าที่จะทำการร้องขอ ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สลิปการโอนเงินที่ผิดพลาด

โดยเราจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่ลูกค้าแจ้งไว้ตั้งแต่รับบริการครั้งแรก

กำหนดระยะเวลาโอนเงินคืนหลังจากเอกสารครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ

PDPA Privacy Notice

General information and contact details
WEALTHI Co., Ltd. “WEALTHI”, “we”, “us” or “our”) take the protection and security of your personal data very seriously. This privacy notice sets out the data we collect and process about you through our products and services, the purposes of the data processing and how you can exercise your privacy rights under Thailand’s Personal Data Protection Act (PDPA).

You may be reading this notice because of a link provided by an organisation you are engaging (our customer), or you simply want more information on data processing in relation to our products and services.

Our customer and data supplier (you have engaged with) will have a lawful reason for collecting and processing your data and may have a separate relationship with you. It is separately required to provide you with information (for example through their own privacy notice) about how it collects and processes your data.

Our registered office address is at:

Wealthi Techfin Co.,Ltd.
70/1 Ratpattana rd., Ratpattana Sub-District, Saphansung District, Bangkok Thailand, 10240


Our Company Registration Number is: 0105559143587

If you have any questions about how we use your data, please contact our Data Protection Officer by email at corpaffair@wealthi.co

We review this privacy notice on an annual basis, or sooner if changes to regulation require it or we change the way we process personal data.
This privacy notice was last updated on 1 May 2021.

What do we do?
WEALTHI is providing products and services to help financial and other organisations to produce real-time credit decisions. We use mobile and web device metadata to produce the alternative credit score via our proprietary technology. This includes highly sophisticated algorithms and predictive analytics applied to metadata accessed via our mobile applications WEALTHI, a mobile SDK. We provide this alternative credit score only in relation to the service that you are applying for at the organisation of your choice (our customer). We do NOT share your alternative credit score with anyone else.
a. When you download our application WEALTHI; or
b. When you use the mobile application of the organisation of your choice that has embedded WEALTHI’s mobile technology
We pass your alternative credit score but not your personal data to the organisation of your choice (our customer).
Organisation of your choice (our customer) then decides how it will respond to you, e.g. provide you specific financial service (loan, credit card etc.), decline your request etc.
WEALTHI does not have visibility on, nor can we influence how organisation of your choice responds to you.

More examples are included below describing why we collect your personal data.

What data do we collect and why?

We do not collect data that directly identifies you, i.e. your name, phone number or email address. While collecting your data to calculate your alternative credit score, we use metadata to provide a segmented risk profile, generate an aggregated statistical information, and to improve and administer our current products and create new products. To protect your identity, we also remove all personal identifiers (if any) from the data we collect or aggregate and, in doing so, pseudonymise the information we collect. Any information we produce based on collected data cannot be reverse engineered to reproduce the original information collected. The processing of the information is done on WEALTHI’s secure servers. The above-mentioned techniques assist in keeping the data that is sent to our servers anonymous and secure and allows you to retain your raw information on your device.

WEALTHI’s technology may access some or all of the following (or similar) data on your mobile device (your digital footprint):
On mobile phone, – history of SMS messages, contacts, calendars, list and storage of applications and media files
While we cannot list out each and every type of data that we collect, our technology collects (and uploads to our secured servers) only certain limited information. We’ve tried below to give you a general understanding of what types of data we collect and examples to help you see what we mean:
Our mobile technology may count the number of calendar events scheduled and their time stamp. Only this information is sent to our servers, not the underlying raw data.
While our mobile technology may scan and process your phone book contacts on your mobile device, the names and contact details are not sent to our servers.
While our mobile technology may scan and process information about the list of applications installed on your mobile device, we will only collect data relating to the frequency of use of such applications but not the activities you engage on any such application.
Our web technology may count the total time you spent to apply for a loan, the time you spent in the same position, how fast you scrolled application etc.

The digital footprint on your device will be accessed only one-time, upon your application for specific financial service (loan, credit card etc.), and not persistently, not in the background, not in the foreground. The information collected by us is similar to the types of information captured by common web analytics tools.

Our legal basis for processing data
We collect your data only after we have also collected your consent to the collection, use or disclosure, as the case may be, of your personal data either directly to us (via WEALTHI App) or via the organisation you are interacting with. We will not and cannot extract or process your data without your consent.

We do not request for your data from our customers (organisations that you have engaged with) without your consent and do not collect or process it without your consent. We/organisation that you have engaged with will also ask you to click on a button that says “proceed with credit analysis”, or similar, before commencing a credit scoring assessment on your mobile phone/web device.

You can be assured that we protect the information we collect. By using our products or services, you agree to the collection, use, and sharing of your data in accordance with this privacy notice. You may change and revoke your ‘access to data’ permissions at any time by using your phone/device settings.

How do we use your data?
We use your data to assess your creditworthiness for a service of your choice (loan, credit card etc.) with the organisation of your choice (our customer). Organisation of your choice may use WEALTHI’s assessment as part of their decision process whether or not to grant you a loan or other financial service.

We also use your data to: –
Obtain an assessment of your creditworthiness including but not limited to an assessment of the probability of default of your obligations in the framework of contracts for the provision of financial services;
Assess your interest in receiving financial services through algorithms and mathematical modelling.

Who will we share your data?
The data collected by our technology is not directly sent to the organisation of your choice (our customer). The organisation of your choice receives some limited pseudonymised information about you including the result of your credit scoring assessment.

I.e., we share the result of your credit assessment with the organisation you are applying for a financial service. The result of your credit assessment that we share, depends solely on your potential willingness to disclose your information in order to get the services you have requested from the organisation of your choice. We also share your potential willingness to communicate directly with the organisation of your choice, if requested by the organisation. We do not share the raw data collected from you with any person including the organisation.

We may also share your data in the following ways: when required by competent authority or necessary to comply with a valid legal process; when required to protect and defend the rights or property of WEALTHI, including the security of our products and services; when necessary to protect the personal safety, property or other rights of the public, WEALTHI or its customers or employees; or in connection with a sale of all or part of our business. If we are involved in a merger, acquisition or asset sale, we will abide by this privacy notice, and any affected users will be informed if we transfer any personal data to a third party or if personal data becomes subject to a different privacy notice as a result.

How long do we retain your data for in our Products and Services?
We retain the data we collect from you for the length of time necessary to fulfil the specific purpose or purposes for which it has been collected (for example, to provide our customers with a service you have requested or for our customers to comply with applicable legal requirements, such as anti-money laundering). We may also keep it to comply with our legal obligations, resolve any disputes and enforce our rights.

Once the respective purpose ceases to apply, we will either delete or anonymise the personal data or, if this is not possible (for example, because your personal data has been stored in backup archives), then we will securely store your data and isolate it from any further processing until deletion is possible.

To implement and improve the functionality of WEALTHI’s technology and to update the credit scorecards developed for our clients, we will keep your data for up to 3 (three) years unless you or organisation of your choice (our customer) request us to delete your data at an earlier date.

If you have questions about or need further information concerning how long we keep your data for, please contact us using the contact details provided below.

Your rights under the Thailand’s PDPA
Due to how WEALTHI process data, your personal data is pseudonymised, therefore we are unable to fulfil your rights directly as it is not possible for WEALTHI to identify you as an individual. To exercise any of the right outlined below, please consult with the organisation you have been interacting with. They will then be able to provide WEALTHI with information to assist in exercising your rights.

As an individual, you have rights under the PDPA regarding the use of your data, these are:
The right to provide your consent for collection, use or disclosure, as the case may be, of your personal data.
The right to withdraw consent – you can withdraw your consent for collection, use or disclosure, as the case may be, of your personal data at any time.

You are not required to pay any charge for exercising your rights. If WEALTHI is unable to comply with your request regarding your consent withdrawal, we will provide you with an explanation.

If you do wish to complain about how your personal data is used by WEALTHI then please write to us at: corpaffair@wealthi.co

WEALTHI will investigate your complaint and aim to respond within 14 working days. This allows us time to investigate your complaint thoroughly.

Your right to lodge a complaint with the Regulatory Authority
Where you believe that WEALTHI have not taken our responsibilities with your data seriously, you have the right to complain to Personal Data Protection Commission or a regulator who governs your data protection depending on the country of your residence.