รู้จักกับเวลธ์ติ

WEALTHI

          เป็นเทคโนโลยีด้านการเงินที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการสินเชื่อกับผู้ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร พร้อมกับการเสริมสร้างวินัยและความรู้ทางการเงินในรูปแบบของวิดีโอบนตัวแอปพลิเคชั่น โดย WEALTHI ได้พัฒนาระบบการให้คะแนนเครดิตเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสามารถและความเต็มใจในการชำระหนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านเครดิตโดยรวม

WEALTHI มีจุดเด่นดังต่อไปนี้

          ประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เอกสารสำหรับการอนุมัติล่วงหน้า ลดเวลาในการรอคอย, ลดต้นทุนทางการเงิน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขอสินเชื่อที่สถาบันการเงิน การนำเทคโนโลยี คือ ปัญญาประดิษฐ์ และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มาวิเคราะห์คะแนนเครดิต ช่วยเพิ่มความแม่นยำและทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การสมัครสินเชื่อที่ดีที่สุด

Image

ประวัติโดยย่อของ WEALTHI

ปี 2559
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ด้วยเงินทุน 5 ล้านบาท
ปี 2560
 • เริ่มพัฒนาระบบประเมินความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring) พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับจากกระทรวงการคลัง
 • เริ่มทดลองใช้ระบบการอนุมัติสินเชื่อและปล่อยสินเชื่อบนมือถือเป็นครั้งแรก
ปี 2561
 • เทคโนโลยีของบริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน ประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขา Inclusion and Community Services, (Thailand ICT Award; TICTA) และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในระดับทวีปเอเชีย (Asia Pacifica ICT Award; APICTA) นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลจากสถาบันอื่น ๆ อีก ประกอบด้วย
Image
 • ผู้ชนะเลิศในโครงการสนับสนุนการขยายศักยภาพกิจการเพื่อสังคมในโครงการ  G-Lab Scaling Impact Program วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2561
Image
 • ผู้ชนะเลิศในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่น 8 โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (Banpu Champion for Change 8) ปี 2561
Image

 

 • ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 • 1 ใน 12 ทีมสุดท้าย การประกวด Fintech Challenge จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2561
Image
 • ผู้ชนะเลิศโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 16th ปี 2561
Image

 

 • ณ สิ้นปี บริษัทมีจำนวนลูกค้าใช้งานมากกว่า 1,000 ราย และมียอดปล่อยสินเชื่อไปแล้วมากกว่า 1 ล้านบาท
ปี 2562

 

 • เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเวลธ์ติเวอร์ชั่นเต็มรูปแบบบนแอนดรอยด์
Image

 

 • ณ สิ้นปี บริษัทมีจำนวนลูกค้าใช้งานมากกว่า 7,000 ราย และมียอดปล่อยสินเชื่อไปแล้วมากกว่า 40 ล้านบาท
ปี 2563

 

 

 

Image
 • WEALTHI เริ่มต้นเปิดระดมทุนคราวด์ฟันดิง บริษัท เวลธิเทคฟิน จำกัด สตาร์ทอัพผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนมือถือ “WEALTHI” หรือเวลธ์ติ ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ฟินิกซิคท์ จำกัด ผู้ให้บริการการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม สินวัฒนาคราวด์ฟันดิง ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ระดมทุนจากประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
Image
 • ณ สิ้นปี บริษัทมีจำนวนลูกค้าใช้งานมากกว่า 10,000 ราย และมียอดปล่อยสินเชื่อไปแล้วมากกว่า 300 ล้านบาท
Image
Image