เลเวลหมูต่างๆ

Image
ความชำนาญ
14%

Level 1 หมูปลดหนี้

หมูปลดหนี้ หมูที่ฮึดสู้กับปัญหาหนี้สินของตัวเอง จนท้ายที่สุดก็สามารถปลดหนี้สำเร็จ

Image
ความชำนาญ
28%

Level 2 หมูเงินเหลือ

หมูเงินเหลือ หมูที่ไม่มีหนี้สินก็จะมีเงินเหลือจากการทำงานในทุกวัน

Image
ความชำนาญ
42%

Level 3 หมูอดออม

หมูอดออม หมูที่ศึกษาเรื่องเงินอย่างจริงจัง และมีวินัยในการอดออม

Image
ความชำนาญ
56%

Level 4 หมูตั้งตัว

หมูตั้งตัว หมูที่นำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตั้งตัวได้

Image
ความชำนาญ
70%

Level 5 หมูมีสมบัติ

หมูมีสมบัติ หมูที่มีวินัยและความรู้ทางการเงิน จนมีเงินเก็บและทรัพย์สินมากขึ้น

Image
ความชำนาญ
85%

Level 6 หมูมั่นคง

หมูมั่นคง หมูที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งความรู้และหน้าที่การงาน ทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

Image
ความชำนาญ
100%

Level 7 หมูร่ำรวย

หมูร่ำรวย หมูที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ จนสุดท้ายจะกลายเป็นหมูที่มีความร่ำรวย และคุณภาพชีวิตดีขึ้น