เกี่ยวกับเรา

WEALTHI

          คือ ผู้ให้บริการทางการเงินที่ให้สินเชื่อบุคคลกับกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางการเงิน (UNDERSERVED) โดยนำข้อมูลทางเลือก (ALTERNATIVE DATA) มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลดั้งเดิมเพื่ออนุมัติสินเชื่อ
          โดยแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ ได้ถูกจุดประกายมาจากข้อมูลของผลสำรวจจากธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่ามีคนไทยประมาณ 14 ล้านคนที่ลงทะเบียนในโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นจำนวน 20% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศไทย จนนำมาสู่การก่อตั้ง WEALTHI ขึ้นในที่สุด

          นอกจากนั้น การทำงานของ WEALTHI ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDG) โดยเฉพาะเป้าหมายปราศจากความยากจนและเป้าหมายการลดความไม่เท่าเทียม

          ในเดือนมิถุนายน 2560 WEALTHI ได้เริ่มพัฒนาระบบการให้คะแนนเครดิต สามารถใช้ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการความสะดวกและลดความยุ่งยากในการสมัครขอสินเชื่อได้เลย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมายในกระบวนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยบริษัทได้รับใบอนุญาตแก้ปัญหาสินเชื่อรายย่อย หรือ พิโกไฟแนนซ์ ถูกต้องจากกระทรวงการคลังในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีส่วนเป็นอย่างมากในการทำให้ WEALTHI ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ และเริ่มอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา

ทีมงานของเรา

Image