This content will show up directly in its container.

 

 

ทำไมควรเลือก เวลธ์ติ

  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น

  • ไม่คิดค่าบริการ ลูกค้าได้รับเงินเต็มจำนวน

  • อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง

  • เวลธ์ติได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง

 

 

 

ช่วยเหลือแล้ว
0+
ราย

สินเชื่อผ่านระบบแล้ว
0M+
บาท

คะแนนเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานให้
4.0

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สินเชื่อ

ให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (EFFECTIVE RATE) ร้อยละ 15-36 ต่อปี

• อนุมัติไว อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม..

Wealthi Leasing

• สินเชื่อเช่าซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง

• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Flat Rate) ร้อยละ 7-25.2 ต่อปี

• วงเงินเริ่มต้นที่ 40,000 บาทขึ้นไป

ดูเพิ่มเติม..


รีวิวจากลูกค้าเวลธ์ติ


Image
Image

พันธมิตรทางธุรกิจ


รางวัลที่ได้รับ

เมื่อคุณImage
Image

Wealthi หรือ เวลธ์ติ ดำเนินการภายใต้หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลังเลขที่ 156/2560 เพื่อแก้ปัญหาสินเชื่อรายย่อย