สินเชื่อลีสซิ่ง

รายละเอียดสินเชื่อเวลธ์ติลีสซิ่ง (WEALTHI Leasing)

Image
วงเงินเริ่มต้น
40,000 บาท
Image
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Flat Rate) ร้อยละ 7-25.2 ต่อปี

Image
ระยะเวลาในการชำระ

ชำระคืนในระยะเวลาสูงสุด 18-60 เดือน

Image
อนุมัติไว
อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง
Image
Image

สมัครได้ทันทีหากคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ ทั้งแบบพนักงานประจำและประกอบอาชีพอิสระ
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
  และไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • ผู้กู้จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟน
 • ต้องมีบัญชีเฟสบุ๊คและ Line Account

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมหากคุณได้รับการอนุมัติ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
 • หนังสือรับรองรายได้ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สัญญาเช่า/ภาพถ่ายร้าน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ชื่อ-นามสกุลจริงของบุคคลอ้างอิง และเบอร์ติดต่อ
Image

รูปแบบการให้บริการ

1. ให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WEALTHI

2. ลูกค้าเข้าสู่ระบบด้วย Facebook กดขอวงเงิน และกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

3. เมื่อถึงคำถามหน้า 14 ให้ลูกค้าเลือกคำนำหน้า “นาย, นาง, นางสาว” ให้ถูกต้องด้วย จากนั้นให้ระบุรหัสผู้แนะนำ เป็น (ยี่ห้อรถxxx) หรือสอบถามจากผู้ขายอีกครั้ง เสร็จแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” และกดส่งคำขออนุมัติ

4. รอระบบประมวลผลทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งผลการอนุมัติ

รูปแบบการให้บริการ

5. เมื่ออนุมัติแล้วให้กดที่ปุ่ม ลีสซิ่ง ที่มีรายละเอียดยอดจัดและค่างวด จากนั้นถ้ายังไม่ได้เก็บเงินดาวน์ ให้เก็บเงินดาวน์ ออกใบเสร็จรับเงินให้

6. ทางเจ้าหน้าที่ของเวลธ์ติจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อทำสัญญา

7. เมื่อการทำสัญญาเสร็จสิ้น เวลธ์ติ จะแจ้งมาที่ร้านให้ทำการนัดหมายลูกค้ามาที่ร้านเพื่อรับสินค้า