???? 4 ไอเดีย ปลดหนี้ ????

admindebt

???? 4 ไอเดีย ปลดหนี้ ????

????1. แยกหนี้ดีและไม่ดี

  • หนี้ดี (หนี้ที่สร้างรายได้) เช่น ซื้อทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่า
  • หนี้ไม่ดี (หนี้ที่ไม่สร้างรายได้) เช่น ผ่อนของฟุ่มเฟือย รูดบัตรช้อปปิ้ง
    เกิดฉุกเฉิน สามารถขายหนี้ไม่ดีแล้วเก็บหนี้ดีไว้

????2. แบ่งกลุ่มหนี้ตามดอกเบี้ย
ㆍ หนี้ที่มีจำนวนมากที่สุด
ㆍ หนี้ที่เสียดอกเบี้ยเยอะที่สุด เพื่อใช้หาไอเดียเจรจากับเจ้าหนี้

????3. เช็คค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
ㆍ หาจำนวนเงินที่เป็นไปได้
ㆍ หาทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

????4. เจรจาต่อรองหนี้
รวบรวมข้อมูลไปต่อรอง หาทางออกร่วมกัน

Credit : กินอยู่เป็นเงินทองต้องรู้