?4 ไอเดีย ปลดหนี้?

admindebt

?4 ไอเดีย ปลดหนี้?

⚖️ 1.แยกหนี้ดีและไม่ดี
ㆍ หนี้ดี (หนี้ที่สร้างรายได้) เช่น ซื้อทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่า
ㆍ หนี้ไม่ดี (หนี้ที่ไม่สร้างรายได้) เช่น กินแพง รูดบัตรช้อปปิ้ง
เกิดฉุกเฉิน สามารถขายหนี้ไม่ดีแล้วเก็บหนี้ดีไว้

?️ 2.แบ่งกลุ่มหนี้ตามดอกเบี้ย
ㆍ หนี้ที่มีจำนวนมากที่สุด
ㆍ หนี้ที่เสียดอกเบี้ยเยอะที่สุด
เพื่อใช้หาไอเดียเจรจากับเจ้าหนี้

? 3.เช็คค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
ㆍ หาจำนวนเงินที่เป็นไปได้ในการจ่ายหนี้แต่ละเดือน
ㆍ หาทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

? 4.เจรจาต่อรองหนี้
ㆍ รวบรวมข้อมูลไปต่อรอง
ㆍ หาทางออกร่วมกัน

ข้อแนะนำ: ปิดบัตรทุกในให้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียว โดยใช้สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อให้จัดการหนี้ได้ง่าย

Credit : กินอยู่เป็น เงินทองต้องรู้