? ทำอย่างไรให้ห่างไกลหนี้ ?

admindebt

? ทำอย่างไรให้ห่างไกลหนี้ ?

❤️1.คิดก่อนซื้อ
: ว่าจำเป็นหรือแค่อยากได้

❤️2.อยู่อย่างพอเพียง
: ใช้เงินไม่เกินฐานะ

❤️3.จ่ายตรง จ่ายเต็ม ไม่ก่อหนี้เพิ่ม

❤️4.ขายสิ่งที่เกินจำเป็น
: เพื่อแบ่งเบาภาระ

Original by “well-wisher”