☢️ 4 สเตป ช่วย ปลดหนี้ ☢️ ☢️

admindebt

☢️ 4 สเตป ช่วย ปลดหนี้ ☢️ ☢️

? 1.นำหนี้สินทั้งหมดออกมากาง แล้วรวมยอด สรุปให้ได้ว่าตัวเองเป็นหนี้สินอยู่เท่าไร เช็กลิสต์อย่างละเอียดว่า บิลไหนมีจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยเท่าไร รายการไหนรอได้ และรายการไหน ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ติดเครดิตบูโร

♻️ 2.จากนั้น เริ่มวางแผนการชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น 
หนี้ระยะสั้น ยอดหนี้รวมคงเหลือน้อย อัตราดอกเบี้ยต่อปีสูง มีงวดผ่อนชำระน้อย อาทิ หนี้บัตรเครดิต
หนี้ระยะยาว อย่างสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ โ
ดยควรปิดหนี้ระยะสั้นให้เหลือน้อยที่สุด หากปิดได้ ก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นด้วย

?️ 3.ขั้นตอนนี้ดูจะสำคัญมาก ๆ ถ้าอยากปลดหนี้ที่มีให้ได้ ต้องสะกดจิตตัวเองไม่ให้สร้างหนี้เพิ่ม ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อย่าหลงไปกับโปรโมชั่นล่อตาล่อใจ และที่สำคัญ อย่าใจร้อนไปกู้นอกระบบมาปิดหนี้ในระบบ เพราะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีแต่อย่างใด

? 4.นำข้อมูลหนี้ไปปรึกษาธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ว่าถ้าเรายืนยันว่ายินดีจ่ายหนี้สินทั้งหมด แต่ไม่สามารถจ่ายไหว ในระยะเวลาตามกำหนดเดิม จะมีนโยบายช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง อาทิ การพักหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

เครดิต เจ๊ดา วิภาวดี