⚙️ 5 ตัวช่วย ที่จะทำให้การบริหารเงินและชำระหนี้ได้ตรงตามเงื่อนไข ⚙️

admindebt

⚙️ 5 ตัวช่วย ที่จะทำให้การบริหารเงินและชำระหนี้ได้ตรงตามเงื่อนไข ⚙️

? 1. ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
ปัจจุบันทุกธนาคารมีช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ถึงรอบที่ต้องชำระหนี้ก็สามารถกดง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย

? 2. สแกนจ่ายง่ายกว่า
เราสามารถใช้โมบายแบงก์กิ้งสแกนแถบบาร์โค้ด หรือ QR Code จากเอกสารแจ้งหนี้ที่ส่งมาเพื่อจ่ายตามงวดได้ทันที
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

? 3. ตั้งค่ารายการโปรด
โมบายแบงก์กิ้งสามารถตั้งค่าให้รายการชำระเหล่านี้เป็น “รายการโปรด” เพื่อความสะดวกทำในครั้งต่อ ๆ ไป และคอยเตือนไม่ให้ลืมชำาระหนี้ด้วย

? 4. สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto Direct Debit)
ลดปัญหาการลืมชำระหนี้ ระบบจะหักจากบัญชีเงินฝากไปชำระโดยอัตโนมัติตามวันที่กำหนด

? 5. รวมเงินกู้เป็นก้อนเดียว
ช่วยลดภาระดอกเบี้ย และภาระค่างวดแต่ละเดือนลง เพราะเหลือหนี้เพียงทางเดียว เหมาะสำหรับคนที่มีหนี้หลายรายการและอัตราดอกเบี้ยสูง ป้องกันการสับสน

Original by well-wisher