✊ 5 ขั้นตอน จัดการหนี้ให้อยู่หมัด ✊

admindebt

✊ 5 ขั้นตอน จัดการหนี้ให้อยู่หมัด ✊

?1.ทำรายการหนี้สิน

 • เช็กหนี้ล่าสุดทั้งหมด
 • เช็กยอดชำระแต่ละเดือน
 • เช็กอัตราดอกเบี้ย

?2.เรียงลำดับหนี้สิน

 • ควรปิดหนี้ที่ลดต้นลดดอก
 • เลือกปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน
 • เลือกปิดหนี้ที่ยอดหนี้ต่ำก่อน

?3.รีไฟแนนซ์
ควรเลือกโปรแกรมรวมหนี้บัตร และสินเชื่อส่วนบุคคล

 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ขอกู้ได้ง่าย

?4.เช็กเงื่อนไขการปิดหนี้
บางสัญญาอาจระบุเงื่อนไข

 • ห้ามปิดหนี้ก่อนกำหนด
 • ห้ามชำระมากกว่ากำหนด

?5.เช็กรายรับรายจ่าย

 • เช็กรายจ่ายแต่ละเดือน
 • กำหนดงบประมาณ
 • หารายได้เสริม

Original by well-wisher