การเงิน 6 มิติคืออะไร?

admindebt, savings

โดยทั่วไปเรารู้จักการเงิน 4 มิติแรก คือ

1.หาเงินเป็น = ทำงานหารายได้ ?(บุพการี
ไม่สามารถเลี้ยงเราไปตลอดชีวิตได้/
มรดกใช้แล้วก็หมดไป)
2.ใช้เงินเป็น = ต้องเรียนรู้เทคนิค ?
การบริหารรายได้ของคุณให่เพียงพอกับ
รายจ่าย (เพื่อความมั่นคงของชีวิต)
3.เก็บเงินเป็น = ควรเก็บอย่างน้อย 10% ?
ของเงินรายได้ (คุณต้องมีความพอเพียง
ประหยัด อดออม และมุ่งมั่นคุณจะสามารถ
เก็บได้มากขึ้นเรื่อยๆ
4.ทำเงิน = ลงทุนธุรกิจของตัวเอง ? ??
“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” ข้อความทิ้ง
ท้ายโฆษณาในโลกของการลงทุน

ทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวมาเป็นพื้นฐานที่ง่ายแสนง่าย แต่หลายคนก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะ ? ..หลายคนใช้จ่ายอย่างไม่บันยะบันยัว ดีไม่ดีใช้เกินตัว ทำให้ต้องมีเรื่องเงินอีก 2 ข้อ เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ

5.กู้เงิน = ประโยชน์มีมากถ้ากู้เพื่อใช้ในสิ่ง
ที่จำเป็นจริงๆ ✔
6.คืนเงิน = ที่สำคัญ คือ อย่ากู้จนเกินกำลังที่
จะผ่อนใช้คืน ?
ทั้ง 6 ข้อ ที่กล่าวมา สำคัญไม่แพ้กันซักข้อเลยนะคะ แต่ถ้าอยากมีชีวิตที่สบาย ต้องทำให้ ยอดการเงิน สูงกว่า ยอดการใช้เงิน และหากเป็นไปได้ อย่าพยายามกู้เงินเกินตัว ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสามารพคืนได้ หากทำได้เช่นนี้ชีวิตก็จะมีความสุข ด้วยความปราถนาดีจาก “well-wisher” ค่ะ ?