?เตรียมความพร้อมก่อนเป็นหนี้?

admindebt

?เตรียมความพร้อมก่อนเป็นหนี้?

เช็คกันหน่อย คุณพร้อมแค่ไหนที่จะมีหนี้

✴️1. เช็คว่าหนี้นั้นเป็น “หนี้ดี” หรือ “หนี้พึงระวัง”

  • หนี้ดี คือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
  • หนี้พึงระวัง คือหนี้ที่ให้ความสุขชั่วคราวที่ไม่ทำให้อนาคตดีขึ้น

✴️2. เช็คภาระหนี้รวม
ภาระหนี้รวมที่ต้องจ่ายรายเดือน ไม่ควรเกิน 30-40% ของรายได้ต่อเดือน

✴️3. เช็คเงินสำรองฉุกเฉิน
ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เผื่อขาดรายได้ ก็ยังมีเงินสำรองเลี้ยงชีพ

✴️4. เช็คเครดิต
ตรวจเครดิตบูโร เพื่อดูว่าเรามีหนี้ค้างชำระอยู่ก่อนไหม ถ้ามีต้องเคลียร์หนี้เก่าก่อนให้ประวัติเครดิตกลับเป็นปกติ

✴️5. เช็คตัวเลือก
คำนวณทั้งเงินต้นรวมดอกเบี้ย บวกค่าธรรมเนียม ดูจำนวนทั้งหมดที่ต้องจ่าย เปรียบเทียบสินเชื่อกับเครดิตปัจจุบัน

✴️6. เช็ควินัยการเงินของตัวเอง
สินเชื่อบ้านหรือรถ ควร “ซ้อมผ่อน” ลองแบ่งเงินห้ามใช้ ทำต่อเนื่องหลาย ๆ เดือน เพื่อดูว่าเราจะสามารถรับผิดชอบหนี้ได้ดีแค่ไหน

✴️7. เช็คแผนสำรอง
ถ้าเกิดผ่อนไม่ไหว มีแผนสำรองหรือไม่ เช่น ขายต่อ ปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

Original by well-wisher