?️ แก้หนี้ที่ปลายเหตุแบบมีระบบระเบียบในการจัดการ ?️

admindebt

?️ แก้หนี้ที่ปลายเหตุแบบมีระบบระเบียบในการจัดการ ?️

?️ 1.ใช้เงินออมเพื่อชำระหนี้ก่อน
เมื่อมีเงินก้อนจากการออมแล้วควรใช้เงินออมเพื่อชำระหนี้ก่อน เพราะดอกเบี้ยที่ได้รับจากการออมย่อมน้อยกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับการกู้ยืมอยู่แล้ว โดยให้เลือกจ่ายหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อน เช่นหนี้นอกระบบหรือหนี้ในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด

? 2.ย้ายหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงไปยังแหล่งที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า
หากเงินออมหมดแล้วหรือไม่พอจะโปะหนี้ให้หมดไป ให้ทำการย้ายหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงไปยังแหล่งที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า เช่น หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบ้าน ที่ปัจจุบันมีหลายธนาคารยอมให้โอนหนี้โดยคิดดอกเบี้ยถูกกว่าหรือที่เรียกว่า รีไฟแนนซ์ แต่ต้องดูค่าใช้ในการย้ายหนี้ด้วย เช่น ค่าจดจำนอง ค่าปรับต่าง ๆ ว่าคุ้มกับดอกเบี้ยที่ถูกลงหรือไม่

?‍? 3.หาทางเจรจากับเจ้าหนี้เมื่อรู้ตัวว่าจะไม่สามารถผ่อนชำระได้
เพื่อหาทางออก เช่น ขอลดดอกเบี้ย ขอยืดระยะเวลาชำระหรือขอขยายงวดเวลาในการชำระ โดยทำควบคู่ไปกับแผนลดรายจ่ายต่าง ๆ

? 4.หารายได้เสริม
โดยหาอาชีพเสริมอื่น ๆ หลังเลิกงานประจำหรือในวันหยุด เพื่อเพิ่มช่องทางที่มาของรายได้

อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าวิธีการทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลาย เหตุเท่านั้น จึงควรย้อนกลับไปดูต้นเหตุของหนี้สินที่เกิดขึ้นด้วยว่าเกิดจากอะไร เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวใช้หรือไม่ หากทุกคนรู้จักการใช้จ่ายให้พอประมาณสมควรแก่ตัวเอง รู้จักการเก็บออม หากจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้ก็ต้องรู้ถึงความสามารถในการผ่อนชำระและมีวินัย ในการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอ เพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้ไม่ต้องประสบกับภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว

Original by well-wisher