? เงินก้อนอาจไม่ครบ แต่ยังพอช่วยจบ “หนี้เสีย” ได้ ?

admindebt

? เงินก้อนอาจไม่ครบ แต่ยังพอช่วยจบ “หนี้เสีย” ได้ ?

?1.สำรวจเงินก้อนที่มี
ที่ตั้งใจจะเอาไปปิดหนี้ มีเท่าไหร่

?2.ศึกษาเงื่อนไข เรื่องระยะเวลา
การจ่ายหนี้ให้ถี่ถ้วน เพราะอาจต้องชำระคืนในระยะสั้น ๆ

?3.ไม่กู้เงินก้อนใหม่ที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเดิม
เพื่อหวังปิดหนี้เสียเพราะจะไม่สามารถหลุดจากวงจรหนี้ได้

?4.เจรจาขอส่วนลดหนี้
หรือยกเว้นภาระหนี้ ด้วยเงื่อนไขขอปิดจบด้วยเงินก้อน

?5.ปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อเงื่อนไขที่ทำใด้ ถ้าทำไม่ได้ ลองเจรจาขอปรับพอจ่ายได้มากกว่า

Original by “well-wisher”