👌 เงินก้อนอาจไม่ครบ แต่ยังพอช่วยจบ “หนี้เสีย” ได้ 👌

admindebt

👌 เงินก้อนอาจไม่ครบ แต่ยังพอช่วยจบ “หนี้เสีย” ได้ 👌

🧐1.สำรวจเงินก้อนที่มี
ที่ตั้งใจจะเอาไปปิดหนี้ มีเท่าไหร่

🤨2.ศึกษาเงื่อนไข เรื่องระยะเวลา
การจ่ายหนี้ให้ถี่ถ้วน เพราะอาจต้องชำระคืนในระยะสั้น ๆ

🤔3.ไม่กู้เงินก้อนใหม่ที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเดิม
เพื่อหวังปิดหนี้เสียเพราะจะไม่สามารถหลุดจากวงจรหนี้ได้

🤫4.เจรจาขอส่วนลดหนี้
หรือยกเว้นภาระหนี้ ด้วยเงื่อนไขขอปิดจบด้วยเงินก้อน

🤭5.ปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อเงื่อนไขที่ทำใด้ ถ้าทำไม่ได้ ลองเจรจาขอปรับพอจ่ายได้มากกว่า

Original by “well-wisher”