มีหนี้ตอนอยู่ด้วยกัน หย่าแล้วใครต้องจ่ายบ้าง?

admindebt

???หนี้ระหว่างสมรส เมื่อหย่า..ใครต้องใช้หนี้

จากเพจเฟซบุ๊ก “สายตรงกฎหมาย” โดยทนาย รัชพล ศิริสาคร ได้โพสต์ข้อกฎหมาย เรื่องหนี้ของคู่สมรส เมื่อหย่ากันแล้วใครต้องชดใช้บ้าง โดยทางเพจ ได้ยกมา 8 หัวข้อหลัก ๆ …..ไว้ดังนี้

เรื่องหนี้ของคู่สมรส เมื่อหย่ากันแล้วใครต้องชดใช้บ้าง มาดูทีละข้อเลย

? 1 หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ถือเป็นหนี้ส่วนตัว เจ้าตัวต้องชดใช้เอง ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างสมรส

? 2 หนี้ที่เกิดขึ้นช่วงที่สมรส ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ร่วม ต้องช่วยกันชดใช้หนี้

? 3 หนี้ที่ฝ่ายใดก่อขึ้น แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเซ็นยินยอมให้กู้ ถือเป็นหนี้ร่วม ต้องชดใช้ร่วมกัน

? 4 หนี้ที่ฝ่ายใดก่อขึ้น แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเซ็นเป็นพยานในสัญญากู้ ถือเป็นหนี้ร่วม ต้องชดใช้ร่วมกัน

? 5 หนี้ที่กู้ร่วมกัน ต้องชดใช้ร่วมกัน

? 6 หากมีหนี้ร่วมกันอยู่ สามารถหย่าได้ ซึ่งหลังจากหย่าแล้ว ก็ยังต้องใช้หนี้ร่วมกันอยู่ แต่หย่าได้ เรื่องหย่าไม่เกี่ยวกับการชำระหนี้

? 7 เวลาเซ็นสัญญากู้เงิน เค้ามักจะให้คู่สมรสเซ็นเป็นพยานหรือเซ็นยินยอม ซึ่งสัญญาแบบนั้น ส่วนใหญ่ ต้องร่วมกันใช้หนี้ ลองดูว่าช่วงที่แต่งงานกัน เราได้เซ็นสัญญาอะไรร่วมกันหรือเปล่า ถ้าเซ็นร่วมกัน ก็อาจต้องใช้หนี้ร่วมกัน

? 8 กู้เงินไปใช้คนเดียว ไม่ได้เอาเงินไปใช้ในครอบครัว ถือเป็นหนี้ส่วนตัว คู่สมรสไม่ต้องร่วมใช้หนี้ ยกเว้นถ้าคู่สมรสไปลงชื่อพยานหรือยินยอมในสัญญา อาจต้องร่วมชดใช้

ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ส่วนจะต้องใช้หนี้กันอย่างไร คงต้องดูรายละเอียดและเอกสารประกอบค่ะ

เครดิต : ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพจสายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม