🛹 หนี้นอกระบบ…มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 🛹

admindebt

🛹 หนี้นอกระบบ…มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 🛹

👾 1. เจรจากับเจ้าหนี้
เช่น ขอลดดอกเบี้ย

🪄 2. หาเงินมาปิดหนี้
ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว หรือขายทรัพย์สินที่มี

🖼️ 3. ขอสินเชื่อในระบบ
เช่น สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

🎩 4.ให้คนกลางช่วยไกล่เกลี่ย
ติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด โทร. 1157

🎛️ 5. ปรึกษาหรือร้องเรียน
ติดต่อศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
กระทรวงการคลัง โทร. 1359

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย