? หนี้นอกระบบ…มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ?

admindebt

? หนี้นอกระบบ…มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ?

? 1. เจรจากับเจ้าหนี้
เช่น ขอลดดอกเบี้ย

? 2. หาเงินมาปิดหนี้
ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว หรือขายทรัพย์สินที่มี

?️ 3. ขอสินเชื่อในระบบ
เช่น สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

? 4.ให้คนกลางช่วยไกล่เกลี่ย
ติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด โทร. 1157

?️ 5. ปรึกษาหรือร้องเรียน
ติดต่อศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
กระทรวงการคลัง โทร. 1359

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย