มหัศจรรย์ค่ายปลดหนี้ครั้งที่ 1

admindebt, savings

เวลธ์ติจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างความเข้าใจหนี้ในวันที่ 24 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้เป็น 1 ในโครงการ “มหัศจรรย์ค่ายปลดหนี้” ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ขอขอบคุณ บมจ.ทิพยประกันภัย เอื้อเฟื้อสถานที่ ห้อง Inspiration Chamber ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สะดวกทันสมัย สุดขั้ว มา ณ โอกาสนี้ ไปดูรูปในกิจกรรมกันเลยครับ