วิธีเคลียร์หนี้แบบ snowball

admindebt

5 ขั้นตอน การเคลียร์หนี้แบบ Snowball ☃

การเคลียร์หนี้แบบ Snowball คือ วิธีการปลดหนี้โดยเริ่มจากกำจัดหนี้ก้อนที่เล็กที่สุด ไปจนถึงหนี้ก้อนใหญ่ที่สุด ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนหนี้ค่อย ๆ ลดลงแล้วหายไปในที่สุด ซึ่งวิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เพราะเป็นวิธีที่จะทำให้หนี้คุณหมดเร็วขึ้น และใช้ได้จริง หากคุณมีวินัยมากเพียงพอ

1. หยุดสร้างหนี้ ?

เมื่อเรารู้ตัวว่าหนี้เดิมที่มีอยู่เริ่มก่อดอกออกผลมากขึ้นเรื่อย ๆ หยุดก่อหนี้เพิ่ม อาจจะเริ่มจากการลดความอยากได้อยากมีก่อน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป

2. ตรวจสอบจำนวนเงินของตัวเอง ?

เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีที่สุด เมื่อได้เงินเดือนมาแล้วให้แบ่งส่วนที่ต้องใช้ตลอดทั้งเดือนออกมาก่อน แล้วส่วนที่เหลือให้แบ่งไว้สำหรับชำระหนี้แทน สมมติว่าได้เงินเดือนมา 25,000 แบ่งสำหรับใช้ทั้งเดือน ทั้งค่าเช่าห้อง ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเน็ต ค่ากินอยู่ ตกแล้วประมาณ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ 10,000 บาทให้เอาไว้สำหรับเคลียร์หนี้

3. จัดลำดับหนี้ ?

ให้รวบรวมรายการหนี้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นลำดับตั้งแต่หนี้ก้อนน้อยสุดไปจนถึงหนี้ก้อนใหญ่สุด เช่น หนี้บัตรเครดิตธนาคาร A จำนวน 12,000 บาท หนี้บัตรเครดิตธนาคาร B จำนวน 20,000 บาท หนี้บัตรเงินสด จำนวน 40,000 บาท

4. ชำระหนี้ตามกำหนดทุกรายการ ?

ปกติแล้วหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจะมียอดในการชำระขั้นต่ำ ต้องชำระให้ครบและตรงตามกำหนด อย่าให้บริษัทบัตรเครดิตปรับเงินค่าผิดนัดชำระเพิ่มเติม วิธีนี้ทำได้โดยการจ่ายชำระขั้นต่ำให้บัตรทุกใบเท่าๆ กัน ยกเว้นหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้ชำระมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อรีบปิดหนี้ก้อนเล็กให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นเอง

5. กำจัดก้อนเล็กสู่ก้อนใหญ่ ?

หากเราปิดหนี้เล็กแล้ว ให้นำเงินที่ปกติใช้หนี้ก้อนเล็กมาเพิ่มในส่วนของหนี้ก้อนต่อไป เช่น หากปิดหนี้บัตรเครดิตธนาคาร A จำนวน 12,000 บาทแล้ว ซึ่งปกติชำระงวดละ 4,000 บาท ก็ให้นำเงินจำนวนนี้มาทบในส่วนของหนี้ยอดที่เหลือ ก็จะช่วยทำให้ภาระหนี้เริ่มลดน้อยลงตามลำดับ

เมื่อใช้วิธีการเคลียร์หนี้แบบ Snowball อย่างมีวินัย จากหนี้หลายก้อนจะค่อย ๆ ลดลงเหลือเพียงไม่กี่ก้อน พร้อมยอดหนี้ที่ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งปราศจากหนี้ แถมยังมีเครดิตดี ๆ สามารถยื่นกู้ให้ผ่านได้ในครั้งหน้าด้วยค่ะ เพื่อน ๆ ลองนำไปใช้ดูนะคะ