ปัญหาการเงินของคนไทย

admindebt

ปัญหาการเงินของคนไทย : ภาวะเสี่ยงทางการเงิน ??

คนไทยยังมีความเสี่ยงการเงินในชีวิตเพราะ ” ขาดแคลนเงินออม ” ในเวลาเดียวกัน ยังถูกรุมเร้าด้วยปัญหา ” หนี้สินพะรุงพะรัง ” ใช้ชีวิตอย่างขาดการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม และไม่มีการเตรียมพร้อมทางด้านการเงินที่ดีพอ

– คนไทยไม่มีการออมเงินเป็นประจำ ?
– คนไทยไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ ??รวมถึงค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณที่มากพอ ?

ลองคิดดูว่าแค่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่ในยามปกติ แล้วคุณเกิดมีภาระหนี้สินติดตัว และเป็นคนปลอดเงินออม คุณก็มีชีวิตอยู่อย่างหายใจไม่คล่องอยู่แล้ว แต่สถานการณ์ในปัจจุบัน ราคาน้ำมันก็พุ่ง ค่าครองชีพก็ขยับตามกันไป ยิ่งทำให้คุณปวดหัวหนักขึ้นอีกใช่ไหมคะ ?

สองปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการก่อหนี้สินคือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ? และความผันผวนทางการเมือง?ทำให้ครัวเรือนเผชิญปัญหาความสามารถในการชำระหนี้ลดลง อันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

?กังวลเรื่องสุขภาพแต่ไม่ทำประกันสุขภาพ ?

ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในแต่ละปีเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นและคาดว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า ค่ารักษาพยาบาลจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก คนไทยบางกลุ่มมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และบางกลุ่มกังวลกับความเสี่ยงด้านการเดินทาง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือบางกลุ่มกลับไม่คิดว่าการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องเร่งด่วนในปัจจุบัน ทัศนคติของคนไทยที่คิดว่าซื้อประกันในวงเงินต่ำดีพอแล้ว แต่ปรากฏว่ากรมธรรม์ที่คนไทยถือครองอยู่ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

?ขาดการเตรียมพร้อมด้านการเงิน ?

การเตรียมพร้อมด้านการเงิน คนไทยเชื่อว่าตัวเองไม่มีความพร้อมด้านการเงินสำหรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน เช่น โรคมะเร็ง แต่บางคาดหวังว่า หากเกิดปัญหาด้านสุขภาพหรืออุบัติเหตุกับพวกเขา สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลค่าใช้จ่ายแทนได้ ที่เห็นได้ชัดคือ คนไทยจำนวนไม่น้อยยังติดอยู่กับความคิดที่ว่า ” สิ่งนั้นคงจะไม่เกิดขึ้น กับฉัน ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการหวังพึ่งครอบครัวในกรณีที่ เกิดปัญหาทางการเงิน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและสุขภาพ คนไทยยังมีทัศนคติต่อการทำประกันว่าเป็นภาระ ทั้งที่จริงเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินของชีวิต การทำประกันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เมื่อไรก็ตามที่เรายังคิดว่าประกันเป็นภาระ ชีวิตก็จะยืนอยู่บนภาวะเสี่ยงทางการเงินต่อไป

ทั้ง 2 ปัจจัยที่กล่าวมานี้เป็นภาวะเสี่ยงทางการเงินที่ถือว่าเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวเหลือเกิน โรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ เป็นแล้วรักษาง่าย แค่คิดก่อนใช้ เก็บก่อนใช้ นี่แหละ ยาแก้โรคขนานเยี่ยม ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ” คนไทยมีความเสี่ยงด้านการเงินสูง ” ?