รายได้ 2 หมื่นลดหนี้อย่างไร?

admindebt

หากคุณมีรายได้ 20,000 บาท ต่อเดือน จะลดหนี้อย่างไร?
#เริ่มจากสร้างหนี้ไม่เกิน 50%
หนี้บ้าน, รถ, บัตร ต้องไม่เกิน 10,000 บาท
หากมีหนี้มากกว่าให้แยกบัญชีเพิ่อชำระหนี้ทุกเดือน
แยกบัญชีเป็น 3 ส่วน
จ่ายหนี้ 30% = 6,000 บาท
รายจ่ายรายเดือน เช่น ค่าเช่า 45% = 9,000 บาท
ใช้จ่ายประจำวัน 25% = 5,000 บาท
เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ต้องจดเพื่อนำมาวิเคราะห์และลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อปลดหนี้
หากถึงทางตัน
พิจารณาขายทรัพย์บางส่วนเพื่อชำระหนี้ ลดค่าดอกเบี้ยและทำให้เงินสดกลับมาเป็นบวก

“well-wisher” ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ