? 10 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้เงินที่เพื่อน ๆ ควรรู้ ?

adminfinbook

? 10 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้เงินที่เพื่อน ๆ ควรรู้ ?

หากให้พูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเงินหรือตัวย่อต่าง ๆ เชื่อว่าอาจจะมีเพื่อน ๆ หลายคนที่ยังไม่เข้าใจกันอยู่ว่า ตัวย่อเหล่านั้นย่อมาจากอะไร หรือคำภาษาอังกฤษคำนั้นแปลว่าอะไรกันแน่ วันนี้ “well-wisher” เลยจะขอผันตัวไปเป็นคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้เตรียมตัว และเข้าใจคำศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษและความหมายของคำนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น พร้อมแล้วไปลุยกันเลย!

? 1.Loans แปลว่า เงินกู้
หมายถึง จำนวนเงินก้อนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอนุมัติให้เรา เพื่อนำไปใช้ในการผ่อนบ้าน หรือใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งผู้กู้จะต้องมีการทำสัญญา เพื่อกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ที่แน่นอน รวมถึงผ่อนชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้เป็นงวด ๆ

? 2.Mortgage แปลว่า การจำนอง
หมายถึง การนำบ้านหรือที่ดินไปจำนอง เพื่อให้ได้เงินมาจำนวนหนึ่ง มักจะใช้ว่า Mortgage Loan หรือ Housing Loan ที่หมายถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย

? 3.Installment แปลว่า ค่างวด
หมายถึง การที่เราได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และมีการระบุจำนวนงวดและจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ไว้ในสัญญาเงินกู้ที่เราต้องเซ็นยินยอม

? 4.Fixed Rate Interest แปลว่า อัตราดอกเบี้ยคงที่
หมายถึง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยตายตัวตลอดอายุสัญญากู้ โดยจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจากวันที่มีการทำสัญญากับสถาบันการเงิน

? 5.Floating Rate Interest แปลว่า อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่มีการผกผันขึ้น-ลงตามสภาวะเศรษฐกิจ หากอัตราดอกเบี้ยลดต่ำลง ก็จะทำให้สามารถชำระเงินต้นได้มากขึ้น แต่หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะทำให้ชำระเงินต้นได้น้อยลง ในจำนวนยอดชำระที่เท่ากัน

? 6.Short Term Loan แปลว่า การกู้เงินระยะสั้น
หมายถึง สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีระยะเวลาในการผ่อนตั้งแต่ 1-2 ปี

? 7.Long Term Loan แปลว่า การกู้เงินระยะยาว
หมายถึง สินเชื่อที่มีระยะเวลาในการผ่อนชำระค่อนข้างนาน เช่น ผ่อนบ้าน 30 ปี หรือผ่อนรถยนต์ 7 ปี เป็นต้น

? 8.Minimum Loan Rate หรือ MLR
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ซึ่งจะเป็นการกู้เงินระยะยาว ที่ผู้กู้จะต้องมีหลักประกัน และประวัติการเงินที่ดี

? 9.Minimum Retail Rate หรือ MRR
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งสินเชื่อต่าง ๆ มักจะใช้ MRR เป็นมาตรฐานตั้งต้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ และข้อกำหนดของสถาบันการเงินเองด้วย

? 10.Refinance หรือ รีไฟแนนซ์
หมายถึง การชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปลดเงินกู้เก่าที่มีอยู่

สำหรับ 10 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้เงินที่ “well-wisher” ได้ยกมา คาดว่าน่าจะช่วยให้เพื่อน ๆ หลายคนเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินได้มากขึ้นไม่มากก็น้อย แต่ทั้งนี้ ก็อย่าลืมศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอนะคะ

Original by well-wisher