3 ปัจจัยสร้างความมั่งคั่ง

adminfinbook

3 ปัจจัยสร้างความมั่งคั่ง

? ปัจจัยแรก การสร้างเงินออมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง

การสร้างเงินออมเกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยคือ
1.การเพิ่มรายรับ ✅ กับ
2.การลดรายจ่าย ⭕️
และก็ควรออมเงินทุกเดือนตามที่ตัวเองกำหนดไว้ให้ได้

?️ ปัจจัยที่ 2 การสร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุน

นำเงินมาลงทุน ซึ่งการเสี่ยงมาก โอกาสได้รับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตาม โดยมีวิธีลดความเสี่ยงดังนี้

  1. รู้มากขึ้น ?
    ศึกษา และทำความเข้าใจความเสี่ยง ทำให้ตัดสินใจดีขึ้น ความเสี่ยงก็ลดลง
  2. วางแผนให้เหมาะสม ?
    พิจารณา รายได้ อายุ ภาระ และ ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง

?️ ปัจจัยที่ 3 การใช้ระยะเวลาเพื่อขยายความมั่งคั่ง

เพิ่มระยะเวลาในการลงทุนเพื่อให้ถึงสู่เป้าหมาย
แถมยังสามารถลคความเสี่ยงในการลงทุนด้วย

Original by “well-wisher”