???? “3 ดี” สำหรับจัดการเงิน ..สไตล์คนโสด ????

adminfinbook

???? “3 ดี” สำหรับจัดการเงิน ..สไตล์คนโสด ????

???? ดี 1 : จัดการเงินในแต่ละเดือนดี
และจัดการหนี้สินดี บริหารเงินต่อเดือน ให้มีเงินออมเหลือเก็บกันเงินสำรอง และจัดการหนี้สินให้ดี

???? ดี 2 : จัดการเรื่องปกป้องความเสี่ยงดี
การวางแผนป้องกันความเสี่ยง โดยการทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุ

???? ดี 3 : จัดการวางแผนเกษียณดี
การวางแผนเกษียณของคนโสดสามารถวางแผนได้ง่ายกว่าคนมีครอบครัวพอสมควร
-มนุษย์เงินเดือน
ปรับเพิ่มเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลงทุนใน RMF เพิ่มเติม
-อาชีพอิสระ
DCA กองทุนรวมและกองทุน RMF

ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย