?3 การเริ่มต้นสู่ความมั่งคั่งรับปีใหม่?

adminfinbook

?3 การเริ่มต้นสู่ความมั่งคั่งรับปีใหม่?

?1.เริ่มต้นทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ㆍ รู้ว่าใช้จ่ายไปกับสิ่งจำเป็นหรือไม่
ㆍ ทำให้กำหนดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้
ㆍ เป็นจุดเริ่มต้นของการออม

?2.เริ่มต้นมีเงินออมสำรองฉุกเฉิน
ㆍ พนักงานประจำ
ควรมีเงินสำรอง 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ㆍ ฟรีแลนซ์
ควรมีเงินสำรอง 12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

?3.เริ่มต้นการลงทุน
ㆍ หาความรู้ด้านการลงทุน
ㆍ เริ่มลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและความมั่งคั่ง

Original by “well-wisher”