? 3 หนทาง เพิ่มความมั่งคั่ง และส่วนต่อขยายความมั่งคั่ง ?

adminfinbook

? 3 หนทาง เพิ่มความมั่งคั่ง และส่วนต่อขยายความมั่งคั่ง ?

? หนทางแรก
ลดรายจ่าย ปรับดูว่าค่าใช้จ่ายส่วนไหนสามารถปรับลดได้บ้าง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด

? หนทางที่สอง
เพิ่มรายได้ ในเมื่อลดรายจ่ายแล้วแต่ก็ยังไม่พองั้นก็ต้องหาเพิ่ม เพราะการหารายได้เพิ่มมีข้อจำกัดน้อยกว่าการลดรายจ่าย

? หนทางที่สาม
ลงทุนต่อ เป็นการขยายความมั่งคั่งที่ดีในระยะยาว เพราะการลงทุน ไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดของเงิน เป็นการเพิ่มความมั่งคั่งที่ดีและพาเราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นด้วย

เครดิต : สรุปหนังสือ Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิต