? 4 เรื่องสำคัญ ในการสอนลูกเรื่องเงิน ?

adminfinbook

? 4 เรื่องสำคัญ ในการสอนลูกเรื่องเงิน ?

? 1. ออมเงินได้ ( Saving )
สอนให้ลูกรู้ว่า จงอย่ารีบใช้เงินทั้งหมดที่มีในทันที เราสามารถเก็บออมมันไว้สำหรับอนาคต

? 2.ใช้เงินเป็น ( Spending )
สอนให้ลูกรู้ว่า การใช้เงินคือการนำเงินสดไปแลกสินค้า/บริการ ในเมื่อเงินเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้น การซื้อต้องมีคุณค่าและเหมาะสม

? 3.หาเงินเก่ง ( Earning )
สอนให้ลูกรู้ว่า การหาเงินก็คือการที่ตัวเราต้องทำงานสร้างสินค้า/บริการที่มีผู้คนต้องการ ไปขายเพื่อแลกเงินกลับมา

? 4.ต่อเงินให้งอกเงย ( Investing )
สอนให้ลูกรู้ว่า การลงทุนคือการวางเงินลงในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเพิ่มมูลค่าในระยะยาว การลงทุนที่ดีจะช่วยผ่อนแรงในการสร้างความมั่งคั่งได้

Original by well-wisher