🪙 ” 4 นิสัยสำคัญ ยิ่งทำยิ่งรวย ” 🪙

adminfinbook

🪙 ” 4 นิสัยสำคัญ ยิ่งทำยิ่งรวย ” 🪙

จากการสัมภาษณ์เศรษฐี 225 คน ของ Tom Corley นักบัญชีและนักวางแผนการเงิน เมื่อบี 2014 ซึ่งใช้เวลา 5 ปี ในการศึกษาว่าเศรษฐีมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเงินของพวกเขาเอง พบว่านิสัยของเศรษฐีแต่ละคน ให้ความสำคัญทางการเงิน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

🏗️ 1. การออมและลงทุน (Saver – Investors)
ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอะไร ก็จะให้ความสำคัญกับการออมและลงทุน พวกเขาคิดหาวิธีที่จะทำให้การเงินของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมั่งคั่งอยู่เสมอ

🏬 2.ให้ความสำคัญกับหน้าที่การงาน (Company Climbers)
เศรษฐีบางคนให้ความสำคัญกับการเติบโตในหน้าที่การงานโดยการมุ่งไปสู่บริษัทใหญ่ทุ่มเทเวลาและพลังงานเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจนกว่าจะถึงระดับผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับสูง

🏛️ 3. มีความรู้และประสบการณ์สูง (Virtuosos)
บางคนเป็นคนเก่งที่สุดในสิ่งที่ทำ และได้รับค่าตอบแทนสูง จากความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของตัวเอง ซึ่งพวกเขาเหล่านี้มักจะมีการศึกษาระดับสูง เช่น ด้านกฎหมาย, ด้านการแพทย์, เป็นต้น

🚀 4. เดินทางตามความฝัน (Dreamers)
บุคคลในกลุ่มนี้ต่างเดินตามความฝัน เช่น เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง, เป็นนักแสดง, นักดนตรีที่ประสบความสำเร็จ, หรือเป็นผู้เขียนที่ขายดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันบุคคลกลุ่มนี้จะรักในงานที่ตัวเองทำ เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น และสะท้อนกลับมาเป็นเงิน ในบัญชีธนาคารของพวกเขา

Credit : Tom Corley