? 4 ขั้นตอน สู่การมีอิสรภาพทางการเงิน ?

adminfinbook

? 4 ขั้นตอน สู่การมีอิสรภาพทางการเงิน ?

? 1. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
การทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริง เพื่อวางแผนการใช้เงินและเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน

? 2. ออมเงินให้ได้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
การออมเงินให้ใด้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อจะได้มีเงินใช้นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจำที่เพิ่มเข้ามาหรือตอนที่ตกงานและกำลังหางานใหม่

? 3. ปกป้องเงินในบัญชีไม่ให้สูญหาย
สิ่งสำคัญมากว่าเงินออมที่มีคือสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อเราเจ็บป่วยแบบรุนแรง เราควรมีประกันสุขภาพเพื่อช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนที่เราต้องควักเงินตัวเอง

?️ 4. เก็บออมและลงทุน
การต่อยอดเงินที่มีอยู่โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างเงินก้อนใหม่ให้เงินงอกเงย โดยเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองและและความเสี่ยงที่รับได้

Credit : Money and Insurance