? สิ้นเดือน..จะไม่สิ้นใจ ทำได้ใน 4 ขั้นตอน ?

adminfinbook

? สิ้นเดือน..จะไม่สิ้นใจ ทำได้ใน 4 ขั้นตอน ?

เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคน..ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้ไม่มีเงินเก็บ เพราะไม่ได้วางแผนการเงิน จนในที่สุดเกิดภาวะทรัพย์จางในช่วงปลายเดือน.. ?

มาดู 4 ขั้นตอน ที่จะเปลี่ยนกระเป๋าเปล่า ให้มีเงินใช้ตลอดเดือน แบบไม่ขาดมือกันดีกว่าค่ะ

? ขั้นตอนที่ 1 ออมก่อนใช้
สังเกตไหมว่าทำไมเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่เงินเก็บกลับไม่เพิ่มขึ้นเลย… สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ คือ การใช้เงินแบบเพลิดเพลิน ลองหันมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เงินเข้าปุ๊บ ออมเลย 10% ของเงินเดือน รับรองคุณจะมี ”เงินออม” ทุกเดือนแน่นอน !!

? ขั้นตอนที่ 2 รับ-จ่าย ต้องบันทึก
หมั่นเช็กพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองว่าส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรบ้าง การจดบันทึกจะทำให้เห็นว่าอะไรที่พอจะ ลด ละ เลิก ลงได้บ้าง แล้วเราก็จะใช้เงินได้อย่างมีสติขึ้น

? ขั้นตอนที่ 3 บริหารเงินให้เป็นนำเทคนิค 50-30-20 มาใช้ให้เกิดประโยชน์
? ก้อนที่ 1 50% ‘Needs’ จำเป็นต้องใช้ เช่น ค่ากิน ค่าผ่อนรถ ผ่อนคอนโดฯ จ่ายหนี้บัตรเครดิต
? ก้อนที่ 2 30% Wants ใช้สำหรับสร้างความสุข เช่น ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว
? ก้อนที่ 3 20% Savings แบ่ง 10% เป็นเงินออม และ 10% เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน

? ขั้นตอนที่ 4 ต่อยอดเงินออม
แบ่งเงินออมบางส่วนไปลงทุนให้เงินงอกเงย ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะลงทุนอะไร ก็ลองให้เงินทำงานแทนเราด้วยการลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF ที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับมนุษย์เงินเดือนได้ แถมยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

Original by “well-wisher”