วางแผนการเงินให้อยู่หมัด กับ 4 ขั้นตอน ต่อไปนี้

adminfinbook

วางแผนการเงินให้อยู่หมัด กับ 4 ขั้นตอน ต่อไปนี้

 1. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
  เริ่มจากบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละวัน และสรุปเป็นรายเดือน..เช็คยอดเงินออมและหนี้สินที่มีทั้งหมด
 2. ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
  ต้องเก็บเงินไว้เพื่ออะไร เป้าหมายอาจจะเป็นตัวเงิน หรือเป็นสิ่งที่อยากได้ก็ได้
 3. วางแผนการออม
  กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการออม และเลือกวิธีการออมให้เหมาะสมกับตัวเอง
 4. ลงมือทำ
  สิ่งที่สำคัญกว่าการวางแผน คือการเริ่มต้นทำตามแผนนั่นเอง

Original by “well-wisher”