✅ 4 เรื่องต้องเช็ก ..ก่อนวางแผนการเงิน ✅

adminfinbook

✅ 4 เรื่องต้องเช็ก ..ก่อนวางแผนการเงิน ✅

✔️ 1. เช็กหนี้สินที่มีอยู่
ทำเช็กลิสต์หนี้สินทั้งหมด

  • มีหนี้เหลือกี่ประเภท
  • ต้องผ่อนงวดละเท่าไหร่
  • เหลือระยะเวลาผ่อนเท่าไหร่
    เพื่อให้เรามองเห็นรายจ่ายประจำเดือนที่ชัดเจน

✔️ 2. เช็กเงินออม และเงินลงทุน
เก็บเงินออมสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่

  • หากยังไม่ถึงเป้าหมาย ต้องปรับแผนการออมยังไง
  • วางแผนประหยัดภาษีครอบคลุมหรือไม่

✔️ 3. เช็กค่าใช้จ่ายรายเดือน

  • ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายในแต่ละเดือน
  • ประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือน เพื่อปรับลดหรือเพิ่มให้เหมาะสม

✔️ 4. เช็กความพร้อมตัวช่วยสำรองฉุกเฉิน
อายุที่เพิ่ม ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง อย่าลืมตรวจสอบประกันสุขภาพประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุที่มีอยู่ว่าคุ้มครอง ครอบคลุมมั้ย
หากอยากเพิ่มความอุ่นใจ ก็เตรียมวางแผนการเงิน และทำเพิ่มได้ในปีนี้

Original by “well-wisher”