? 4รู้ สู่ชีวิตที่มั่งคั่ง ?

adminfinbook

? 4รู้ สู่ชีวิตที่มั่งคั่ง ?

? รู้หา
หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้
เงินเดือน + รายได้เสริม = รายได้เพิ่ม

? รู้เก็บ
ออมก่อนใช้จ่าย
อย่างน้อย 10% ของเงินเดือน

? รู้ใช้
: ใช้เงินอย่างฉลาด กับกฎเหล็ก 5 ข้อ
1.ตั้งงบก่อนใช้
2.สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอ
3.ใช้น้อยกว่าที่หาได้
4.เปรียบเทียบก่อนซื้อ
5.ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อ

? รู้ขยายออกดอก
ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกเงย
รู้จักตัวเอง รู้จักเครื่องมือ รู้จักจังหวะลงทุน

Original by “well-wisher”