เคล็ดลับจัดการความเครียดเรื่องเงินทอง

adminfinbook

เคล็ดลับจัดการความเครียดเรื่องเงินทอง

 1. สำรวจพฤติกรรมตนเอง
  เช็คตัวเองว่าตอนนี้มีรายจ่ายมากกว่ารายได้หรือไม่ หรือใช้เงินเกินรายได้อยู่หรือเปล่า..?
 2. ทำบัญชีรายรับ-จ่าย
  ทำเพื่อให้ตัวเองได้เห็นภาพว่าเดือนนี้ ติดลบ หรือใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุด.. !
 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเงิน
  ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงิน แล้วเริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยวางแผนให้มากขึ้นกัน
 4. คิดเยอะ ๆ ก่อนจะเป็นหนี้
  มีเงินเย็นไหม ผ่อนไหวไหม หากเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่าคาดหวังว่ารายได้เราจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นเสมอไป ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่มากมายว่า คนเป็นหนี้สุดท้ายผ่อนไม่ไหว.. จงเป็นหนี้แบบพอตัว คิดหน้าคิดหลังให้มาก ๆ

ด้วยรักและปรารถนาดี

Original by “well-wisher”