? 4 เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิต ?

adminfinbook

? 4 เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิต ?

1.เส้นทางรู้จักหาเงิน ?

ในช่วงต้น ๆ ของการทำงาน เรายังมีเรี่ยวแรงเหลือเฟือ สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ฝันไว้ และนอกจากแรงกายแล้ว ยังมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ จึงสามารถหารายได้จากการทำงาน หรือธุรกิจต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้

2.เส้นทางรู้จักเก็บเงิน ?

เมื่อรู้วิธีหาแล้ว ต่อมาคือต้องรู้จักเก็บ เก็บออมเพื่อวัยเกษียณ เพราะหากไม่ได้เตรียมตัวแน่เนิ่น ๆ หรือออมไว้น้อยเกินไป อาจทำให้ชีวิตในวัยเกษียณไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการเท่าไรนัก แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงวัยเกษียณจะไม่ต้องรู้เก็บอีกแล้ว เพราะต้องไม่ลืมว่า ชีวิตนี้ยังอีกยาวไกล หลายคนมีอายุยืนไปได้ถึง 70-80 ปี ขณะที่บางคนย่างเข้าเลข 9 แล้วก็ยังแข็งแรง ฉะนั้นเก็บก่อนใช้ดีที่สุด

3.เส้นทางรู้จักใช้เงิน ?

ในแต่ละวัน เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ “รู้จักใช้” มากขึ้น โดยวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ละปีอย่างชัดเจนว่า จะมีค่าใช้จ่ายอะไร เป็นเงินเท่าไร และต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ด้วย รวมทั้งการเตรียมเงินสดเสริมสภาพคล่องไว้ในเวลาฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน วิธีควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนได้ดีที่สุด คือ การจดบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือที่รู้จักกันดี (แต่ไม่ค่อยทำกัน) คือ บัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเอง

4.เส้นทางรู้จักขยายดอกผล ?

ถ้ารู้วิธีการขยายดอกผลที่เหมาะสม เงินก้อนนี้จะสามารถออกดอกออกผลมาเป็นรายได้ ทดแทนรายได้ประจำที่หายไปเมื่อวัยเกษียณ หรือเมื่อถึงวันที่ไม่มีแรงหารายได้ได้อีก ลำพังแค่การฝากธนาคาร หรือลงทุนตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำมาก ๆ ฉะนั้นจำเป็นต้องกล้าเสี่ยงบ้าง แต่ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยผสมผสานทั้งการลงทุนตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะลงทุนด้วยตัวเองก็ทำได้ หรือลงทุนผ่านกองทุนรวมก็สะดวกดี

เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น และมีระยะเวลาช่วงหนึ่ง ที่คุณยังไม่สามารถนำเงินนั้นออกมาใช้ได้  ดังนั้นจำนวนเงินที่สามารถนำไปลงทุนได้ คือ เงินก้อนที่มีอยู่ หักด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็น ภาระผูกพัน และเงินสำรองเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ ทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามา ให้แบ่งเงินนั้นออกเป็นส่วน ๆ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยแบ่งส่วนหนึ่งมาเลือกออมหรือลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม​

Original by “well-wisher”