? 5 ขั้นตอนวางแผนการเงินที่ต้องทำ ถ้าคุณอยากรวย ?

adminfinbook

? 5 ขั้นตอนวางแผนการเงินที่ต้องทำ ถ้าคุณอยากรวย ?

1️⃣. รู้ตัวเองก่อนว่าต้องการอะไร

ถามตัวเองก่อนว่า “เราต้องการอะไรบ้าง” ทางด้านการเงิน และเรามี “เงื่อนไข” หรือ “ข้อจำกัด” อะไรที่ยังขัดขวางสิ่งที่เราต้องการอยู่บ้าง

2️⃣. กำหนดเป้าหมาย ระยะสั้น กลาง ยาว

กำหนดเป้าหมาย ที่เราต้องการในแต่ละช่วงเวลานั้นมีอะไรบ้าง และหาวิธีทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้
?เป้าหมายระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
?เป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปี
?เป้าหมายระยะยาว 5 ปีขึ้นไป

3️⃣. วางแผนสัดส่วนการใช้เงินให้เหมาะสมกับเป้าหมาย

ถ้าเป้าหมายของเราต้องการใช้เงินมาก นั่นแปลว่า เราต้องสร้างรายได้เพิ่ม หรือลดรายจ่าย เพื่อให้เงินออมเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นก็นำเงินออมไปลงทุนให้งอกเงยต่อไป

4️⃣.ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้อย่างเคร่คครัด

ความสำเร็จทั้งหมดนั้น เริ่มต้นจาก “วินัย” ที่หล่อหลอมให้เป็น “นิสัยประจำ” ของเรา ถ้าหากทำได้ตามที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด โอกาสที่จะสำเร็จก็มีมากแน่นอน

5️⃣. ปรับปรุงแผนการอย่างสม่ำเสมอ

ถ้าหากว่าแผนที่ปฏิบัติตามในข้อสี่นั้น มีความผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่วางไว้ เราต้องทำการปรับปรุงแผนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจ

เครดิต : WWW.AOMMONEY.COM/TAGBUGNOMS