? สูตรบริหารเงิน 3 ส่วน 50 : 30 : 20 สำหรับคนที่ไม่มีภาระหนี้ก้อนใหญ่ ?

adminfinbook

? สูตรบริหารเงิน 3 ส่วน 50 : 30 : 20 สำหรับคนที่ไม่มีภาระหนี้ก้อนใหญ่ ?

ไม่มีภาระหนี้ก้อนใหญ่
ใช้สูตรบริหารเงิน 3 ส่วน 50 30 20

▶️ ส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวัน

⏩ ส่วนที่สอง 30% ซื้อความสุขให้ตัวเอง จะเที่ยว จะปาร์ตี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ

⏭️ส่วนที่สาม 20% เก็บออมหรือลงทุน นั่นอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับมีหนี้ก้อนใหญ่ได้

ปล. สูตรบริหารเงินไม่ใช่สูตรตายตัว เราสามารถนำไปประยุกต์ ปรับเปลี่ยนได้ตามรายได้ หรือ Lifestyle ของการใช้ชีวิต ..สูตรเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้เห็นภาพเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดอยู่ที่ตัวเราต้องวางแผนและจัดการ “เงิน” นอกจากรู้จักหา ต้องรู้จักใช้ และที่สำคัญรู้จักเก็บและลงทุน

Original by well-wisher