? พัฒนาสภาพการเงินให้ดีขึ้น ด้วย 5 สิ่งนี้ ?

adminfinbook

? พัฒนาสภาพการเงินให้ดีขึ้น ด้วย 5 สิ่งนี้ ?

? 1. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ควบคุมรายจ่ายที่มากเกินไป รู้ว่าเงินหมดไปกับอะไร ปรับลดนิสัยการเงินส่วนที่ไม่จำเป็นลง

? 2. ใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้เสมอ
ใช้ไม่เกินเงินที่เรามี Lifestyle เหมาะสมกับรายรับ แยกให้ออก ระหว่าง “จำเป็น” กับ “อยากได้ อยากมี”

? 3. เก็บออมก่อนใช้
ได้รายได้มานำออกมาเก็บออมก่อน แยกเก็บ1ส่วน สร้างความมั่งคั่ง

? 4. เรียนรู้การลงทุน
นำเงินไปต่อยอด ให้เงินทำงานสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น ย่นระยะเวลาไปถึงเป้าหมาย

? 5. มีรายได้หลายทาง
สร้างทางไหลเข้าของเงินให้มากกว่าช่องทางเดียว
-มีรายได้หลัก
-มีรายได้จากการลงทุน
-มีรายได้เสริม (ดอกเบี้ย เงินปันผล)

Original by “well-wisher”