😅5 เทคนิคบริหารเงิน ..ยุคเศรษฐกิจซบเซา😅

adminfinbook

😅5 เทคนิคบริหารเงิน ..ยุคเศรษฐกิจซบเซา😅

⭐️1.จัดระเบียบการเงินครอบครัว

  • ร่วมวางแผน ร่วมเก็บร่วมรับผิดชอบทั้งครอบครัว
  • แบ่งเงินใช้ เงินเก็บเงินลงทุน

✨2.ไม่สร้างหนี้ ห้ามใช้เงินเก็บ

  • พึ่งพาตนเอง
  • ไม่ฟุ่มเฟือย แช่เข็งเงินออม

💫3.หยุดอบายมุข

  • งดบุหรี่ งดเหล้า งดหวย ช่วยประหยัด

🌟4.รู้เท่าทันการเงินสมัยใหม่

  • ศึกษาการใช้จ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์
  • ใช้แอป ใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการเงิน

💥5.ปลุกพลังฮึดสร้างรายได้เสริม

  • ขายของ ขายความรู้ ขายความสามารถ
  • ไม่พึ่งรายได้ทางเดียว

Original by “well-wisher”