?5 นิสัยทางการเงินที่ดี ที่ควรทำรับปีใหม่ ..เพื่อให้เงินคล่องมือไปตลอด?

adminfinbook

?5 นิสัยทางการเงินที่ดี ที่ควรทำรับปีใหม่ ..เพื่อให้เงินคล่องมือไปตลอด?

?1. จัดการหนี้ไม่ให้เกิน 40%ของรายได้
การควบคุมหนี้เป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะเราต้องแบ่งเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วย

?2. อยากซื้อบ้าน/รถ ต้องวางแผนการผ่อนให้ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าผ่อนไหว ไม่เกินกำลัง ยิ่งวางแผนดีจะช่วยเราประหยัดดอกเบี้ยได้ด้วย

?3. ผ่อนค่างวดให้ตรงเวลา
เพื่อเครดิตที่ดี สร้างวินัยการเงินที่ดี เพื่ออนาคตขอสินเชื่อเพิ่มก็ง่ายขึ้น

?4. จ่ายสินเชื่อเพิ่มอีกนิด (10%)
ช่วยลดเงินต้นให้หมดเร็วขึ้น เหมาะกับสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอย่างสินเชื่อบ้าน

?5. จัดทำบัญชีรับจ่ายให้เป็นนิสัย
หากเรามีข้อมูลที่ชัดเจนก็จะวางแผนจัดการหนี้สินต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

Original by “well-wisher”