?5 คุณธรรม..เสริมพลังทางการเงิน?

adminfinbook

?5 คุณธรรม..เสริมพลังทางการเงิน?

เคล็ดลับของคนประสบความสำเร็จทางการเงิน ต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง เพื่อเสริมพลังทางการเงินให้ประสบความสำเร็จ

?️ 1.ขยัน
ผู้ที่มีความขยันตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่อง มีความเพียรพยายาม กล้าเผชิญอุปสรรค รักในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่รัก มีความหนักเอาเบาสู้

? 2.ประหยัด
ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม และรู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ การมีเงินเหลือคือชัยชนะของชีวิต

⌨️ 3.ชื่อสัตย์
ผู้ที่มีความชื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ไม่คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม ดั่งสุภาษิตไทย “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”

?️ 4.มีวินัย
ผู้ที่มีวีนัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขตที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรจุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถกำหนดการหารายได้ เรื่องการชำระหนี้ และเรื่องการลงทุน

?️ 5.หาความรู้
ผู้ที่แสวงหาความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิต เรื่องการลงทุน ทำให้ชีวิตไม่ประมาท โอกาสจะพลาดหรือสูญเสียเงินจะน้อยลง เหมือนเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ใช้ชีวิตได้อย่างสุขใจ

“well-wisher” เชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งคนบนโลกใบนี้ที่ต้องการเสริมพลังทางการเงินที่ยิ่งใหญ่

Original by “well-wisher”