? 5 สัญญาณเสี่ยงสภาพทางการเงินทรุดโทรม ?

adminfinbook

? 5 สัญญาณเสี่ยงสภาพทางการเงินทรุดโทรม ?

♈ 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงกว่ารายได้
ปัญหาที่เกิดขึ้น : ต้องนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายจนอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง

♉ 2. มีภาระผ่อนชำระหนี้สินมากกว่า 40% ของรายได้สุทธิ
ปัญหาที่เกิดขึ้น : ไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

♊ 3. ชำระบัตรเครดิตแบบขั้นต่ำ
ปัญหาที่เกิดขึ้น: หนี้สินพอกพูนจนเกินกว่าที่จะรับมือไหว

♋ 4. ไม่มีเงินสำรองเผื่อยามฉุกเฉิน
ปัญหาที่เกิดขึ้น : ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน..จนนำไปสู่ข้อสุดท้าย

♌ 5. ต้องกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
ปัญหาที่เกิดขึ้น : มีหนี้สินพันตัวจนกลายเป็นหนี้เสียในที่สุด

Original by well-wisher