?”5 แผนการเงิน”…ที่ควรคิดสำหรับชีวิต ‘เริ่มทำงาน’?

adminfinbook

?”5 แผนการเงิน”…ที่ควรคิดสำหรับชีวิต ‘เริ่มทำงาน’?

? 1.แผนบันทึกรายจ่าย
รู้ตัวอยู่เสมอว่าเงินที่ได้รับจากเงินเดือนหรือรายได้ถูกใช้จ่ายไปในเรื่องใดบ้าง สมควรหรือสมเหตุสมผลหรือไม่

⚖️ 2.แผนบริหารความเสี่ยง
แผนที่ต้องเตรียมไว้ป้องกันในเรื่องที่ไม่ได้คาดฝันไว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยแบ่งพิจารณาเป็น 2 เรื่องหลัก

?’เงินสำรองฉุกเฉิน 3-6 เท่า ของค่าใช้จ่ายจำเป็นในแต่ละเดือน

?’การจัดการความเสี่ยงและประกัน การทำประกันสุขภาพ-ประกันอุบัติเหตุ คือการอุดรูรั่วทางการเงินและป้องกันการขาดสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน

? 3.แผนเกษียณอายุ

วางแผนนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยให้มีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเท่านั้น จะเกษียณอายุเท่าไหร่ ใช้เงินไปอีกกี่ปี และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณเท่าไหร่ คำนวณแล้วจะทราบจำนวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ ณ วันเกษียณ

? 4.แผนการลงทุน

หาครามรู้ในสิ่งที่ใส่ใจ ซึ่งอาจจะเป็นสินทรัพย์ลงทุนจริงหรือสินทรัพย์การเงินต่าง ๆ เพื่อจะช่วยทำให้เงินออมของเราเติบโตได้มากขึ้น

?️ 5.แผนภาษี

การใช้ประโยชน์จากสินค้าทางการเงินต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในเป้าหมายอื่น ๆ โดยนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนเพื่อทำให้รายได้ลดลง ซึ่งนำมาสู่การเสียภาษีที่น้อยลง เช่น การซื้อกองทุน

Original by “well-wisher”