? 5 ขั้นตอนวางแผนการเงิน ทำให้การเงินมั่นคง ปลอดภัยกันไปยาว ๆ ?️

adminfinbook

? 5 ขั้นตอนวางแผนการเงิน ทำให้การเงินมั่นคง ปลอดภัยกันไปยาว ๆ ?️

? 1. ต้องรู้จักสภาพการเงินของตัวเอง

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น จะทำให้รู้ถึงสภาพการเงินของเราว่าอยู่ในระดับใด

⚒️ 2. อุดรอยรั่วด้วยการจัดการหนี้

หนี้รายเดือนหากเกิน 35% ให้เคสียร์หนี้ทีี่ดอกเบี้ยสูงก่อน เช่น หนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต ส่วนหนี้บ้านหรือรถยนต์ ลองหาวิธี Refinance ดูจะช่วยได้เยอะเลย

?️ 3. เก็บออมทันที และออมอย่างมีเป้าหมาย

วางเป้าหมายการออมระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน เพื่อให้รู้ว่าต้องออมเงินเท่าไหร่ และหักออมเงิน 20-30% ทันทีเมื่อมีรายได้

?️ 4. สร้างฟูกนุ่ม ๆ ให้ตัวเอง

ฟูกชั้นแรก คือ เงินสำรองเผื่อไว้ใช้ 3-6 เดือน ควรเก็บไว้ในรูปแบบความเสี่ยงต่ำ ถอนใช้ง่าย
ฟูกชั้นอื่น ๆ ใช้สร้างความอุ่นใจให้ชีวิตและสุขภาพด้วยการซื้อประกัน

? 5. ลงทุนให้ดอกผลงอกเงย

เพิ่มรายได้ด้วยการลงทุน ตัวเร่งเงินออมให้ทวีคูณมากขึ้น ควรศึกษาและเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย

Original by “well-wisher”