? 7 ทริค รีบทำ..เงินในกระเป๋าตังค์เหลือเพียบ!! ?

adminfinbook

? 7 ทริค รีบทำ..เงินในกระเป๋าตังค์เหลือเพียบ!! ?

?1. กำหนดจำนวนเงินในกระเป๋า
ช่วยจำกัดการใช้จ่าย โดยใส่ให้มีกันพียงพอที่จะใช้จ่ายแต่ละวัน

⚖️2. เก็บเงินแยกไว้ให้ชัดเจน
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นเงินเกินที่ไม่ถูกนำมาใช้เลย
ส่วนที่ 2 นำมาใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น

?️3. อย่าซื้อของตามใจ
แยกแยะความจำเป็น และความอยากออกจากกันให้ได้

?4.ไม่ซื้อของที่มีอยู่แล้วซ้ำอีก
ควรสำรวจสิ่งของที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

?5. การเก็บเศษเหรียญ
เงินเหรียญ 1 บาท 5 บาท หรือ 10 บาท

?6. ปาร์ตี้สังสรรค์อย่างพอดี
หันมาทำอาหารรับประทานในบ้าน
ใช้เวลากับคนในครอบครัวบ้าง

?7. ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตต้องระวังอยู่เสมอ และมีการวางแผนการใช้งานอย่างรัดกุม

Original by well-wisher