💡 7 ทริค รีบทำ..เงินในกระเป๋าตังค์เหลือเพียบ!! 💡

adminfinbook

💡 7 ทริค รีบทำ..เงินในกระเป๋าตังค์เหลือเพียบ!! 💡

💰1. กำหนดจำนวนเงินในกระเป๋า
ช่วยจำกัดการใช้จ่าย โดยใส่ให้มีกันพียงพอที่จะใช้จ่ายแต่ละวัน

⚖️2. เก็บเงินแยกไว้ให้ชัดเจน
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นเงินเกินที่ไม่ถูกนำมาใช้เลย
ส่วนที่ 2 นำมาใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น

🛍️3. อย่าซื้อของตามใจ
แยกแยะความจำเป็น และความอยากออกจากกันให้ได้

🛒4.ไม่ซื้อของที่มีอยู่แล้วซ้ำอีก
ควรสำรวจสิ่งของที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

🪙5. การเก็บเศษเหรียญ
เงินเหรียญ 1 บาท 5 บาท หรือ 10 บาท

🪆6. ปาร์ตี้สังสรรค์อย่างพอดี
หันมาทำอาหารรับประทานในบ้าน
ใช้เวลากับคนในครอบครัวบ้าง

💳7. ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตต้องระวังอยู่เสมอ และมีการวางแผนการใช้งานอย่างรัดกุม

Original by well-wisher