? 7 วิธี ใช้เงินอย่างฉลาด ?

adminfinbook

? 7 วิธี ใช้เงินอย่างฉลาด ?

? 1.การวางแผนระยะยาว
จัดสัดส่วนการใช้เงินให้อยู่ในขอบเขตที่วางไว้ ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง

? 2.จัดงบดุลค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ทำรายรับรายจ่าย แล้วดูว่าการใช้จ่ายเป็นบวกหรือติดลบ

? 3.ออมแบบลบสิบบวกสิบ
หักเงินรายรับ 10% มาเป็นเงินออม
หรือ เพิ่มเงิน 10% ของราคาของที่ซื้อ เพื่อใช้เป็นเงินออมแทน

?️ 4.แผนการเงินเพื่อซื้อรถ
ไม่ควรผ่อนเกิน 15% ของรายได้ครอบครัว

? 5.แผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน
ราคาบ้านซื้อไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว
และค่าผ่อนบ้านไม่ควรเกิน 25-30% ของรายได้ต่อเดือน

? 6.แผนการใช้เงินเพื่อลูกน้อย
วางแผนค่าใช้จ่ายในการคลอดต้องใช้เงินเท่าไหร่ และรายเดือนประมาณเท่าไหร่ สามารถออมได้แค่ไหน เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายมื่อยามมีลูก

? 7.การออมเพื่อการลงทุน
ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดและกันเงินไว้ในส่วนของค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินด้วย

ข้อมูลจาก Momypedio.com
Thailife I Ceincielienu