? 4 ด่าน ผ่านแล้วรวย! ?

adminfinbook

? 4 ด่าน ผ่านแล้วรวย! ?

♠️ กำจัดหนี้สิน
ㆍ กำจัด หนี้สิน ออกไปจากชีวิตให้เร็วที่สุด
ㆍ ต้องประหยัดและวางแผนการใช้จ่าย

♥️ ข่มจิตใจ
ㆍ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และไม่ฟุ่มเฟือย
ㆍ ตั้งใจทำงานและเก็บเงินเพื่ออนาคต

♦️ เก็บออม
ㆍ เมื่อเงินเดือนออก เงินก้อนแรก ต้องแบ่งไป เก็บออม
ㆍ แบ่ง รายรับ-รายจ่าย ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต

♣️ ลงทุน
ㆍ แบ่งเงินไป ลงทุน เช่น หุ้น กองทุนรวม
ㆍ จัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง

Credit Wealthmeup